Office winhov

Office Winhov is opgericht door Joost Hovenier (1963-2016), Jan Peter Wingender en Uri Gilad. Het bureau is in binnen- en buitenland actief op het gebied van architectuur en stedenbouw. De projecten van Office Winhov worden gekarakteriseerd door een zorgvuldige contextuele verankering en een voorliefde voor solide gebouwen met een sterke formele expressie. Office Winhov trok in 2006 de aandacht met twee woontorens in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam.

Onze aanpak
Persoonlijke betrokkenheid staat aan de basis van ons werk. Daarbij zoeken we naar een voortdurende ontwikkeling door staande condities, randvoorwaarden en processen te ondervragen en onze ervaringen met andersoortige en internationale projecten in te brengen. Naast onze bouwprojecten verrichten wij ruimtelijk en programmatisch onderzoek en zijn wij betrokken bij het architectuuronderwijs.

Onze projecten
Het bouwen en de geschiedenis van de architectuur zijn voor ons een constante referentie. Onze projecten ontwikkelen zich door zorgvuldige observatie, een nauwgezette analyse van locatie en programma en een voortgaande verfijning van het ontwerp vanaf de eerste schets tot en met de laatste uitvoeringstekening. Het grensvlak tussen gebouw en stad en de relatie tussen de publieke- en privé ruimte is essentieel in ons werk. Ons enthousiasme voor de stad leidt tot gebouwen die het karakter en de vitaliteit van de bestaande stedelijke structuur versterken. Een goed gebouw gaat daarbij ook lang mee. Hierin ligt onze betrokkenheid bij de technische, sociale en culturele duurzaamheid van de gebouwen die wij ontwerpen.

Onze partners
Wij zijn er van overtuigd dat samenwerking en dialoog ons werk versterkt. Sinds 2007 werkt Office Winhov samen met office haratori uit Zwitserland aan een serie projecten waaronder een woongebouw op het Freilager Albisrieden in Zürich en studentenwoningen op de campus van de T.U. Eindhoven. Daarnaast werkt Office Winhov samen met de interieurarchitecten BK aan publieke gebouwen zoals de renovatie en transformatie van het voormalige Rijksgebouw voor Geld- en Telefoonbedrijf tot een hotel in Amsterdam.