Mayo maakt

Poppenhuis: op aardappels
Meer weten: Ga naar de website

Marjolijn Guldemond (1978) is afgestudeerd in Architectuur (2006, Technische Universiteit Eindhoven),
vandaag de dag werkt ze als freelance architect onder de naam van Mayo Maakt.
Haar portfolio bestaat uit alle denkbare cross-overs tussen architectuur, theater en beeldende kunst. Je komt deze installaties tegen in de bebouwde omgeving of in het landschap; in de alledaagse openbare ruimte of op culturele manifestaties. Ze zijn plekspecifiek of mobiel, maar allen zijn gemaakt of verplaatsbaar door spierkracht, bieden een tijdelijk verblijf, ensceneren de mens (de bouwer, de toeschouwer of de gebruiker) en omgeving, en voorzien of suggereren op zijn minst een evenement.
Het is doel is om elke plek als nieuw te ‘vertoonstellen’. Dit kan enerzijds gezien worden als het ‘exposeren’ van het huidige wezen van de plek en anderzijds als het ‘verkleuren’ van de betekenis van de plek. Haar wijze van ontwikkelen van vorm is altijd een zoektocht naar ruimtelijke effecten aan de hand
van het gebruikte materiaal en de kunst van het maken, maar het is eveneens een zoektocht naar een gebouwde belevenis die mensen raakt, even stil laat staan en doet glimlachen.
Meer trefwoorden in het werk zijn: re-use, tijdelijkheid, interactie/participatie, samenwerking.