mark magazine


Meer weten: Ga naar de website

In het augustus/september nummer van Mark magazine stond het artikel ‘inside life’ seventeen dollshouses to invigorate a child’s world,  door Kirsten Hannema. Daarin werd aandacht geschonken aan het dolls’house project.