m3h

Poppenhuis: het luisterhuis
Meer weten: Ga naar de website

M3H is een architectenbureau in Amsterdam. In een voormalige parkeergarage aan de Overtoom werken we sinds 1995 met een team van zo’n tien ontwerpers aan de stedelijke omgeving. M3H is lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

M3H werkt samen
We werken nooit alleen. We gaan uit van een creatieve samenwerking met opdrachtgevers, bewoners, gebruikers, adviseurs, bouwers en andere betrokkenen. Samen geven we vorm aan het proces.

M3H onderzoekt
Voor M3H begint iedere opdracht met onderzoek. We plaatsen het project in de sociale, fysieke en historische context. Daar voegen we onze praktische en theoretische kennis aan toe. En we laten onze ervaring spreken. Zo verzamelen we alle ingrediënten die nodig zijn voor een goed ontwerp of een gedegen advies.

M3H bouwt
Maken en bouwen staat bij ons voorop. Onze ingrepen zijn precies en hoogwaardig met innovatieve oplossingen in alle facetten. Vakmanschap en ambacht zijn onze basis. Een goede leefomgeving is het resultaat.

M3H maakt
We werken aan projecten op alle schaalniveaus. Onze projecten zijn als een maatpak ontworpen en gemaakt. Ze zijn ongewoon gewoon, en laten zich pas in tweede instantie goed zien. Ze zijn lang houdbaar en daarom duurzaam.

M3H leert
We zien ons vak als een voortdurende oefening. Daarom werken we graag aan prijsvragen en steken we veel energie in onderzoek. We delen onze kennis en onze visie vaak en uitgebreid met anderen, zoals in het onderwijs en adviescommissies.