Dreessen Willemse

Poppenhuis: ver-huis-doos
Meer weten: Ga naar de website

Dreessen Willemse Architecten werkt aan uiteenlopende projecten in de commerciële en particuliere sector, met als opdrachtgevers gemeenten, bedrijven, coöperaties, ontwikkelaars en particulieren. Het bureau werd door Lars Dreessen in 2004 opgericht als Dreessen Architecten. Sinds 2012 is Rob Willemse werkzaam bij het bureau, dat per maart 2014 de naam Dreessen Willemse Architecten draagt.

In het werk van Dreessen Willemse Architecten speelt de open dialoog met de opdrachtgever een belangrijke rol. In deze dialoog worden ontwerpvarianten besproken om gezamenlijk met de opdrachtgever tot het meest optimale ontwerp te komen. Door persoonlijke begeleiding van de ervaren architecten wordt maatwerk geleverd in ieder project.

Tijdens het gehele ontwerpproces vormen budget, functionaliteit, techniek en materialisatie belangrijke bouwstenen om te komen tot een passend en gelijktijdig vernieuwend ontwerp. Hierin vormt duurzaam bouwen een belangrijk uitgangspunt. Dreessen Willemse Architecten streeft niet enkel naar toepassing van duurzame materialen en energiebronnen, maar naar een duurzame architectuur met een tijdloos karakter die haar waarde in de toekomst zal behouden.

Er wordt nauw samengewerkt met een team van adviseurs en specialisten op het gebied van duurzaamheid, gevelbouw, bouwfysica, constructie en installaties. Dreessen Willemse Architecten werkt vanuit de overtuiging dat door goede communicatie en enthousiast werken een optimaal resultaat bereikt wordt voor haar opdrachtgever én de andere partijen.