daf-architecten

Poppenhuis: spelenderwijs
Meer weten: Ga naar de website

DaF-architecten is een maatschap opgericht in 1998 door architecten Catherine Visser, Daan Bakker en Paul van der Voort (tot 2009, daarna DAFDF in Mexico). DaF-architecten heeft een zeer gevarieerde portfolio met de nadruk op publieke ruimte, zorg, erfgoed, archeologie en landschap. Onderzoek en ontwerp liggen in elkaars verlengde.

Vanuit het bestaande
DaF-architecten laat zich bij elk project inspireren door de plek. Het bouwen in stad of landschap is voor ons een wisselwerking die moet stoelen op empathie en kennis van wat is. Bestaande kwaliteiten kunnen liggen in de gebouworganisatie, de architectonische expressie, de gebiedsgeschiedenis of de samenhangende omgeving. In een zorgvuldige interpretatie van deze brede context zoeken we naar elementen van verandering en van continuïteit. Met deze benadering heeft DaF-architecten een breed werkterrein verworven waarin we bouwen en de historische en culturele dimensies van architectuur onderzoeken. In de wisselwerking tussen ontwerp en onderzoek vinden onze ontwerpen hun oorsprong.

Analoog ontwerp
De vanzelfsprekendheid van het bestaande maakt vaak de bestaande kwaliteiten niet direct zichtbaar. Onderdeel van het ontwerp is dan ook woorden en beelden te geven aan wat in de dagelijkse omgeving als kwaliteit ervaren. Het ontwerp dat daaruit volgt degradeert het bestaande niet door er een contrasterend nieuw concept aan toe te voegen. Dit noemen we analoog ontwerpen. In de subtiele bewerking en transformatie van wat is ligt het handschrift van DaF-architecten.

Concrete randvoorwaarden
Ontwerpen combineren concrete randvoorwaarden zoals budget, functionaliteit, gebruik, ecologie en archeologie met een geëigende vormgeving. Met een onderzoekende ontwerphouding wordt al bijna 15 jaar gewerkt aan een breed scala aan opdrachten variërend van transformatieopgaven, bruggen en objecten in de openbare ruimte tot onderzoeken en publiekspresentaties.

Samen werken
Onze architectuur komt pas tot stand door de betrokkenheid van bewoners, publieks- en procespartijen. Onze creativiteit zetten we in om een positief proces naar boven te halen. In het onverwachte inventieve ontwerp van gebouw én proces schuilt vaak het kantelmoment tussen probleemoplossing en waardecreatie. Wij ontwerpen dan ook bewust aan een positief en gedeeld proces. Co-creatie betekent voor ons niet alleen een soepel bouwproces maar is ook een voorwaarde voor een genereuze architectuur, gericht op gebruiker én omgeving.

Duurzaam
DaF werkt duurzaam. Dat zit niet alleen in onze ervaring met bijvoorbeeld passiefbouw, bewegingsdetectie, daglichtschakeling, vloerverwarming, zonneboilers, regenwaterbuffering, dubbele watersystemen, CO2 gestuurde ventilatie, warmte-koude opslag, zonnecollectoren in combinatie met groene daken, sportvelden als zonnecollector of groene gevels.  Want duurzaamheid kent drie trappen: materialen, installaties én gebruikers. Dus hergebruik, akoestiek, routing en materiaal zijn óók duurzame keuzes. Het doel is een prettig, zuinig en bestendig gebouw te maken.